Популярные
На фото Кузман Анастасов Шапкарев

Кузман Анастасов Шапкарев

болгарский публицист, собиратель македонского фольклора
Дата рождения:
1834-02-01
Биография

Сочинения

 • 1874 — «Майчин язик»
 • 1884 — «Русалки»
 • 1884 — «Материали за животоописанието на братя Х. Миладинови, Димитрия и Константина. С прибавлнение нещо и за живота на Нака С. Станишев»
 • 1870 — «Наръчний св. посланичник или сбор от апостолските чтения»
 • 1868 — «Кратко землеописание за малички детца»
 • 1866 — «Българский буквар»
 • 1868 — «Кратка священа повестница от ветхийт и новий завет»
 • 1868 — «Голяма българска читанка» (втора част на Българский буквар)
 • 1869 — «Наръчно св. благовествование или сбор от евангелските чтения»
 • 1885 — «Сборник от народни старини» (Книжка III. Български народни приказки)
 • 1884 — «Материали за историята на възражданието българщината в Македония от 1854 до 1884 год.»
Поделиться: