Популярные
На фото Оксана Петровна Безлепкина

Оксана Петровна Безлепкина

белорусская писательница, литературовед, критик
Дата рождения:
1981-07-26
Биография

Закончила филологический факультет БГУ (2003), кандидат филологических наук (2006). Направления научной деятельности: белорусская литература XIX–XX в., сравнительное литературоведение. Исследовательница и автор белорусского детектива. Преподаватель факультета журналистики БГУ. Живет в Минске, не замужем.

Лауреат премии "Залатая літара—2003" (за монографию "Разам і паасобку: Таварыства «Тутэйшыя»").

Библиография

 • Разам і паасобку: Таварыства "Тутэйшыя": Гісторыя, асобы, жанры / А. Бязлепкіна. –Мн.: Беларускі кнігазбор, 2003. – 163 с.
 • Маладзёжны літаратурны рух у Беларусі напрыканцы ХХ ст.: Бум-Бам-Літ / А. Бязлепкіна // Роднае слова. – 2005. – №12. – С. 82–83.
 • Маладзёжны літаратурны рух у Беларусі напрыканцы ХХ ст.: Таварыства Вольных Літаратараў / А. Бязлепкіна // Роднае слова. – 2005. – №4. – С. 96–98.
 • Маладзёжны літаратурны рух у Беларусі напрыканцы ХХ ст.: Таварыства "Тутэйшыя" / А. Бязлепкіна // Роднае слова. – 2005. – №2. – С. 91–93.
 • Формы беларускага літаратурнага руху ХХ стагоддзя: пытанне тэрміналогіі / А. Бязлепкіна // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. – № 2. – С. 76–80.
 • Амбітная літаратура // ARCHE – 2005. – №1 (35).
 • Пентхаўз для Сыса // ARCHE – 2005. – № 4(38).
 • Ідэйна-мастацкая пераемнасць у беларускім літаратурным працэсе канца ХХ ст.: (канд. дысертацыя). Мінск, БДУ. 2006.
 • Бум-Бам-Літ: маніфесты, праекты, эстэтычныя кірункі / А.П. Бязлепкіна // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. альманах / рэдкал. Л.Д. Сінькова [і інш.] – Мінск: РІВШ, 2006. – Вып. 2. – С. 88–100.
 • Дакторка Югася, альбо Як здабыць літаратурную нішу: (рэцэнзія: Каляда Югася. Галоўная памылка Афанасія. –Мн.: Мастацкая літаратура, 2005. – 206с.) // ARCHE – 2006. – № 1,2 (41,42).
 • Сцэнар кахання. Лірычная гераіня Раісы Баравіковай / А. Бязлепкіна // Роднае слова. – 2007. - №5. – С. 9-12.
 • Трансляцыя традыцыі ў беларускім літаратурным працэсе / А.П. Бязлепкіна // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. альманах / – Мінск: БДУ, 2008. – Вып. 6.
 • Суседскі погляд на "пакаленне Бум-Бам-Літа": канфлікт літаратуразнаўчай тэорыі і паэтычнай практыкі / А. Бязлепкіна // ЛіМ. - 2010. - 26 сакавіка. - С. 7. Рецензия на книгу: Katarzyna Bortnowska, Bia?oruski postmodernizm: Liryka „pokolenia Bum-Bam-Litu”. W-wa: WUW, 2009. -225 str.
Поделиться: